Het Schoolteam

Directie

 • Mevrouw Barbara Nootens – directie kleuterschool
 • Mevrouw Pascale Luyckfasseel – directie lagere school

Coördinerend directeur scholengemeenschap

 • Dhr. Verkammen

Administratief medewerkster

 • Corinne Terwinghe

Leerkrachten

 • onthaalklas: Lieselot Koolen
 • eerste kleuterklas: Laura Wijns en Barbara Nootens
 • tweede kleuterklas: Silke Lenseclaes
 • derde kleuterklas: Yente Depaepe
 • eerste leerjaar: Marleen Bois d’Enghien en Agna Vanderberghen (vrijdag)
 • tweede leerjaar: Fanni Vanhooren en Dafné Declerck (vrijdag)
 • derde leerjaar: Améline De Sutter
 • vierde leerjaar: Klaartje Beerten
 • vijfde leerjaar: Tünde Smekens
 • zesde leerjaar: Eva De Cremer en Nele Vervloet (maandag)
 • ambulante leerkracht kleuters : Lieselot Koolen en Barbara Nootens
 • ambulante leerkracht lagere school : Dafné Declerck, Agna Vanderberghen en Debby van Paesschen

Kinderverzorgster

 • /

Zorgcoördinators

 • Barbara Nootens- Pascale Luyckfasseel

Bijzondere leermeester bewegingsopvoeding/kleutersport

 • Lorenzo Vander Gucht

Verantwoordelijke voorschoolse opvang

 • Caroline Masquelier / Leen Neyns (op vrijdag)

Verantwoordelijke naschoolse opvang

 • Françoise Clais – Leen Neyns – Yllza Brahimi – Michèle Ktenas

ICT-verantwoordelijke

 • Ferre Leriche/Barbara Nootens (website)

Onderhoudspersoneel

 • Caroline Masquelier/Michèle Ktenas

Klassenraad

directie, klastitularis, zorgcoördinator

Ouderraad

Samenstelling

 • Voorzitter : Mevr. Bergen en Mevr. Eelsing
 • Secretaris : afwisselend
 • Penningmeester : Dhr. de Haan

Functie

 • ondersteunend advies uitbrengen
 • zorgen voor een goed contact tussen ouders en school
 • organiseren van festiviteiten zoals kerstmarkt, schoolfeest, receptie,…
 • bemiddelen bij eventuele conflicten
 • voorlopige overname adviserende functie schoolraad

Schoolbestuur

VZW Lutgardisscholen Brussel gevestigd te 1160 Brussel, Zandgroeflaan 2

Samenstelling

 • Afgevaardigd-bestuurder financiën : Dhr. Pat Vandewiele
 • Afgevaardigd-bestuurder algemene zaken : Dhr. Pat Vandewiele
 • Afgevaardigd-bestuurder lokale zaken : Dhr. Malfait
 • Afgevaardigd-bestuurder ’t Sloeberke/Sint-Juliaan : Dhr. Pat Vandewiele

Scholengemeenschap

Opgericht op 01/09/2005 met als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden

 • Lutgardiscollege, 1160 Brussel
 • Vrije Basisschool Lutgardiscollege Wonderwoud, 1160 Brussel
 • Sint-Jozefschool, 1170 Brussel
 • De Wemelweide, 1170 Brussel
 • Instituut voor doven en blinden, 1200 Brussel
 • Sint-Jozefschool, 1200 Brussel

Schoolraad

De school heeft geen schoolraad.